Nieuwsbrief

Mooie openbare ruimte en bereikbaarheid 2017-01-23T09:29:38+00:00

Mooie openbare ruimte en bereikbaarheid

Bij een villawijk als Uithofslaan hoort een bijpassende openbare ruimte. Aan de keuze van materialen, straatverlichting, openbaar groen en water besteden we dan ook veel aandacht.

De hoge kwaliteit van de al gerealiseerde openbare ruimte is de leidraad bij het nog te realiseren deel.

Op 29 maart 2016 is het Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte voor het nieuw aan te leggen deel van Villapark Uithofslaan gepresenteerd. Het ontwerp voor de openbare ruimte bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor meer informatie kunt u op desbetreffend ontwerp/tekening klikken.

De gemeente Den Haag en de provincie Zuid Holland zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe kruising en herinrichting van de Poeldijkseweg. Meer informatie over dit werk, dat voorjaar 2017 wordt uitgevoerd, kunt u vinden op de website van de provincie.

In 2014 is een verlichte wandel en fietsroute aangelegd, die de Lozerlaan en tram 9 verbindt met Villapark Uithofslaan.