Bestemmingsplan

Gemeente Den Haag heeft voor villapark Uithofslaan een tweetal bestemmingsplannen opgesteld, waarin de ruimtelijke inrichting is vastgelegd, te weten: ‘Bestemmingsplan Uithofslaan’ en ‘Bestemmingsplan De Uithof’.

1. ‘Bestemmingsplan Uithofslaan’ heeft betrekking op het plangebied begrensd door de Ariana van Roonlaan en de Wennetjessloot.
2. ‘Bestemmingsplan De Uithof’ betreft de gronden langs de bestaande Uithofslaan en Sofie van Brakellaan en het al gerealiseerde bouwplan De Seizoenen.