September aanstaande start de gemeente met de aanleg van een verlichte fiets- en voetgangersroute tussen Villapark Uithofslaan en de Lozerlaan, nabij de eindhalte van tramlijn 9. Voor de aanleg van deze verlichte route wordt het smalle paadje door de polder verbreed tot 3 meter en van een halfverharding voorzien. Ook wordt een verbinding gemaakt tussen het bestaande fietspad en de brug aan het einde van de Sophia van Brakellaan. Voor de bouwvakantie is gestart met het aanleg van de fundering. Zodra de verharding is aangebracht, wordt de verlichting geplaatst. De voltooiing van deze werkzaamheden staat gepland voor oktober, zodat deze route gereed is voordat de wintertijd ingaat. Met de aanleg van een verlichte route door het recreatiegebied wordt een wens van zowel de huidige bewoners en hun schoolgaande kinderen, die veelvuldig van deze route gebruik maken, als van de kopers van de nieuwbouwplannen, vervuld!