In Villapark Uithofslaan wordt onder meer hard gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte. Onlangs is de aanleg van de nieuwe aansluiting van de Adriana van Roonlaan op de N464 (Poeldijkseweg) en onderhoud van deze weg voltooid. Door de aanleg van deze ruime, met verkeerslichten geregelde kruising, is de bereikbaarheid van het villapark en de verkeersveiligheid sterk verbeterd. De plaatsing van ons nieuwe reclamebord zorgt ervoor dat je de afslag naar het villapark niet meer kunt missen!

Veilige fietsroutes
De Provincie heeft bij het onderhoud aan de N464 de veiligheid en aantrekkelijkheid van de routes voor de fietsers verhoogd. Naast het aanbrengen van geluidsarm asfalt is het fietspad langs de doorgaande weg van Den Haag naar Poeldijk verbreed. Ook is er een nieuwe fietstunnel aangelegd onder de Haasjesheulbrug. Zo fietst u vanuit Villapark Uithofslaan direct op de mooie recreatieve fietsroute langs de Wennetjessloot tussen de kust en Midden Delfland.

Werkzaamheden Uithofslaan
Eind 2016 is tevens gestart met de vernieuwing van de Uithofslaan. De reconstructie van deze karakteristieke laan is nodig vanwege de slechte staat van de weg en om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot nu toe verlopen de werkzaamheden voorspoedig en volgens planning. Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd, omdat ook het persriool en de kabels & leidingen worden vervangen. In maart is gestart met de tweede fase voor de vervanging van de kabels en leidingen. Na de zomer wordt een nieuw riool aangelegd en worden de straat en bermen definitief ingericht (voorlopige planning fase 3: augustus – december 2017). Ook na de werkzaamheden behoudt de laan haar landelijke uitstraling.