Afgelopen december heeft de gemeente alle bewoners en kopers van nieuwe woningen in Villapark Uithofslaan uitgenodigd om een keuze te maken uit twee ontwerpen voor de aanleg van een nieuwe speelplek aan de Abdis Eustachiastraat. Bewoners konden hierbij kiezen uit de ontwerpen: ‘Berg en Dal’ en ‘Akkers’. In totaal hebben 59 bewoners gestemd. Het ontwerp ‘Berg en Dal’ kreeg met 40 stemmen duidelijk de voorkeur en zal worden aangelegd.

Veel bewoners reageerden positief dat de buurt werd betrokken bij de keuze. Een aantal bewoners maakte van de gelegenheid gebruik om nog een vraag te stellen of suggestie aan te dragen voor verbetering van het ontwerp. Dit heeft geleid tot een kleine wijziging in het ontwerp ‘Berg en Dal’. De voorgestelde boomstam/toverbank zal worden vervangen door een zitbank(en), waar ook ouders prettig op kunnen zitten. Bij de aanleg van het grasdijkje tussen de speelplek en de groene loopstrook langs de straat wordt goed gelet op de veiligheid, om te voorkomen dat kinderen direct de straat op kunnen rennen of rollen. Een laatste vraag betrof de drainage: in de ondergrond bij de speeltoestellen zal voldoende drainage worden aangelegd, zodat de speelplek niet te drassig wordt en ook in de wintermaanden kan worden gebruikt.

De gemeente is nu bezig met de verdere uitwerking van de werktekening voor aanleg van het ontwerp ‘Berg en Dal’. Het streven is om de speelplek in het voorjaar 2018 aan te leggen. Twee weken voor de start van de uitvoering worden de bewoners van de wijk per brief nader geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze per E-mail stellen aan: uithofslaan@denhaag.nl