Onlangs is in opdracht van de gemeente gestart met de reconstructie van de Uithofslaan. Deze reconstructie van de voormalige tuindersweg is nodig vanwege de slechte staat waarin de weg zich bevindt en om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens worden het persriool, de kabels en de leidingen vervangen.

Ook na de werkzaamheden behoudt de laan haar landelijke uitstraling. Het asfalt wordt door klinkers vervangen. Conform de huidige situatie krijgt de vernieuwde Uithofslaan een rijbaanbreedte van 3.5meter en enkele passeervakken. Daar waar voldoende ruimte is, zal aan beide zijden van de laan een veilige berm van 1,5 meter worden aangelegd. Als deze ruimte niet aanwezig is, zal een grondkerende constructie worden gemaakt en een houten vangrail waar de weg aan water grenst. Het ontwerp voor de weg is in nauw overleg met de bewoners van de Uithofslaan opgesteld.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden het hele jaar (2017) gaan duren. Het vervangen van kabels en leidingen is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom worden de werkzaamheden in drie fasen uitgevoerd:

  • In fase 1 wordt de verharding verwijderd en het zandbed vervangen. Daarna wordt een tijdelijke verharding aangebracht (planning november 2016 – half maart 2017).
  • In fase 2 worden de kabels en leidingen vervangen (voorlopige planning maart – juli 2017).
  • In fase 3 wordt, tot slot, de riolering vervangen en worden de straat en bermen definitief ingericht (voorlopige planning augustus – december 2017).

Nadat de herinrichting van de Uithofslaan is voltooid, kan worden gestart met de uitgifte van de bouwkavels langs de Uithofslaan aan de kopers.