In Vroondaal, niet ver van Villapark Uithofslaan, start Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH), in samenwerking met Triodus Kinderopvang, basisschool Vroondaal. Mogelijk is deze nieuwe basisschool ook interessant voor de bewoners van Villapark Uithofslaan!

De nieuwe school van SCOH maakt onderdeel uit van een kindcentrum waar kinderen van 2 tot 12 jaar welkom zijn voor opvang en onderwijs. Triodus verzorgt voor het kindcentrum, de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang. De visie en het onderwijsconcept worden momenteel uitgewerkt.

SCOH en Triodus doen hun uiterste best om per 1 augustus 2017 te starten. Daarbij willen zij graag ouders betrekken. Ouders die interesse hebben in de school worden daarom van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 22 maart 19.30 – 21.00 uur in Madestein Restaurants en Events, Madepolderweg 100 in Den Haag.

Heeft u interesse in deze nieuwe basisschool? Meld u dan spoedig aan voor de informatieavond via kindcentrumvroondaal@scoh.nl