De provincie Zuid-Holland houdt samen met de gemeente Den Haag op dinsdag 23 augustus 2016 een inloopavond over de geplande werkzaamheden aan de N464 (Poeldijkseweg). Het betreft de aanleg van een nieuwe aansluiting op de N464, de Adriana van Roonlaan. Deze vervangt de huidige aansluiting met de Uithofslaan en ontsluit de nieuwe woonwijk Villapark Uithofslaan. Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het project. De werkzaamheden starten eind 2016.

Locatie
De inloopavond vindt plaats in het Sporttainment Center De Uithof aan de Jaap Edenweg 10 in Den Haag – in de Saalbachzaal. Medewerkers van de provincie, gemeente en aannemer informeren bezoekers tussen 19.00 uur en 21.00 uur over de geplande werkzaamheden, het ontwerp, de globale planning en de mogelijke gevolgen die de werkzaamheden hebben voor omwonenden of omliggende bedrijven. De bijeenkomst heeft een informeel karakter zonder vast programma. U hoeft zich dan ook niet vooraf aan te melden en kunt tussen de aangegeven tijdstippen binnenlopen.

Werkzaamheden
Naast het realiseren van de aansluiting Adriana van Roonlaan op de N464, worden de fietspaden langs de Poeldijkseweg verbreed. Een gedeelte van de watergang wordt verlegd. Dit geldt ook voor een gedeelte van de Uithofslaan, die daarnaast versmald wordt. De Poeldijkseweg wordt opnieuw geasfalteerd vanaf de Haasjesheulbrug (over de Wennetjessloot) tot de inrit van Condor City.

Meer informatie
Volg ons op Twitter (@verkeerzh) of lees meer op de webpagina N464.