Momenteel is de gemeente bezig met een nieuw bestemmingsplan voor het recreatiegebied De Uithof. Dit bestemmingsplan biedt een kader voor handhaving van de huidige ruimtelijke situatie. Met dit plan blijven de karakteristieke waarden en functies van het gebied behouden.

Ook een deel van de wijk Villapark Uithofslaan ligt binnen de grenzen van dit bestemmingsplan. Het gaat om de gronden langs de bestaande Uithofslaan en het al gerealiseerde bouwplan De Seizoenen. Langs de Uithofslaan is nog een aantal bouwkavels beschikbaar. De mogelijkheden voor bebouwing van deze kavels zijn opgenomen in het nieuwe plan.

Meer weten over het nieuwe bestemmingsplan De Uithof? Kom dan naar de inloopavond op maandag 20 april. U bent van harte welkom tussen 18:30 en 20:30 uur in het sport- en evenementencentrum De Uithof, Jaap Edenweg 10, 2544 NL Den Haag.

Op deze website kunt u ook informatie vinden over het bestemmingsplan Uithofslaan, dat in 2013 is vastgesteld voor het overige deel van Villapark Uithofslaan: het plangebied begrensd door de Ariana van Roonlaan en de Wennetjessloot.