Aan het water langs de Adriana van Roonlaan in “Villapark Uithofslaan” tegenover het deelplan met de witte villa’s van “Villapark Witteburgh” zijn de laatste twee bouwkavels in verkoop gegaan.

Deze kavels, kavelnummers 27 en 28, hebben een oppervlakte van respectievelijk circa 699 m² en circa 681 m². Vanwege de ligging aan het water wordt er ten behoeve van deze kavels één gemeenschappelijke oeververbinding aangelegd; deze dam met duiker is in de koopsommen begrepen evenals het bouwrijp maken van de kavels.
De koopsom voor kavel 27 bedraagt: € 451.000,= v.o.n.
De koopsom voor kavel 28 bedraagt: € 439.000,= v.o.n.

Omringd door het natuurgebied De Uithof en de Wennetjessloot
De ligging van deze kavels is tussen de “Lintbebouwing” aan de Uithofslaan en het uitbreidingsgebied aan de Adriana van Roonlaan. De voortuin is zuidwest en de achtertuin is noordoost georiënteerd. In Villapark Uithofslaan woont u omringd door het natuurgebied De Uithof en de Wennetjessloot, op ongeveer een kwartier afstand van het strand en de Haagse binnenstad. De ligging van de kavels binnen het villapark is bijna aan het einde van de laan, die de wijk ontsluit en daardoor rustig gelegen. De ontsluiting van de wijk is, voor zowel auto als fiets, op een veilige wijze middels verkeerslichten geregeld. Het fietspad aan de Poeldijkseweg is vernieuwd en verlicht.

De fietsroute richting duinen, strand en zee kan vrijwel volledig door de groene oase rondom het natuurgebied De Uithof en recreatiegebied Madestein afgelegd worden.

Voor de inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar het kavelpaspoort met bijlagen van de gemeente Den Haag. In het kavelpaspoort treft u alle relevante informatie aan met betrekking tot de kavel zelf, de bebouwingsvoorschriften, de architectuur alsmede de overige specifieke voorwaarden en kavel informatie.

In verband met de bereikbaarheid via een gezamenlijke dam, is het noodzakelijk dat de twee kavels tegelijktijdig, maar niet noodzakelijk door 1 partij, gekocht en bebouwd worden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frisia Makelaars 070 – 342 01 12 of kavels@frisiamakelaars.nl