Om Villawijk Uithofslaan beter en veilig te kunnen ontsluiten, wordt een nieuwe kruising Adriana van Roonlaan – Poeldijkseweg aangelegd, met;

– stoplichten om het verkeer goed en veilig af te kunnen wikkelen;
– aparte opstelstroken de wijk in en uit;
– een aparte oversteek voor fietsers.

De werkzaamheden voor de aanleg van de kruising en herinrichting van de Poeldijkseweg starten in het voorjaar van 2016 en duren tussen de 4 en 6 maanden. Als de nieuwe ontsluiting van de wijk klaar is, wordt de aansluiting van de huidige Uithofslaan met de Poeldijkseweg afgesloten.

Tegelijk wordt een groot deel van de Poeldijkseweg vernieuwd, waarbij het fietspad wordt verbreed tot 3,5 meter. Klik hier voor een kaart van het gebied en de nieuwe kruising.