In tegenstelling tot eerdere berichtgeving starten de werkzaamheden aan de nieuwe aansluiting op de N464, de Adriana van Roonlaan in november 2016. De voorbereiding (onder meer de zetting van de ondergrond) neemt meer tijd in beslag dan gepland. Voor de werkzaamheden zijn twee weekendafsluitingen nodig – van 4-6 en van 18-20 november. In de tussenliggende tijd blijft de Poeldijkseweg beschikbaar voor al het verkeer. De exacte data en tijden van de weekendafsluitingen en geldende omleidingsroutes worden half oktober bekend gemaakt.

Werkzaamheden
Naast het realiseren van de aansluiting Adriana van Roonlaan op de N464, worden de fietspaden langs de Poeldijkseweg verbreed. Een gedeelte van de watergang wordt verlegd. Dit geldt ook voor een gedeelte van de Uithofslaan, die daarnaast versmald wordt. De Poeldijkseweg wordt opnieuw geasfalteerd vanaf de Haasjesheulbrug (over de Wennetjessloot) tot de inrit van Condor City.

Meer informatie
Volg ons op Twitter (@verkeerzh) of lees meer op de webpagina N464.