Al eerder hebben we u geïnformeerd over een nieuwe basisschool in Vroondaal, niet ver van Villapark Uithofslaan. Tijdens de informatiebijeenkomst in maart jl. bleek het animo groot. Nu is er goed nieuws! Er zijn al veel inschrijvingen binnen. Hierdoor kan er per 21 augustus dit jaar al, direct bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 2017-2018, gestart worden met twee groepen 1-2 en één groep 3-4.

Om dit te realiseren gaan het schoolbestuur SCOH en Triodus Kinderopvang nauw samenwerken. SCOH verzorgt het onderwijs en Triodus verzorgt de kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Er wordt gestart vanuit een tijdelijk gebouw; medio 2022 zal het kindcentrum verhuizen naar nieuwbouw.

Het is mogelijk om ‘alleen van de opvang’ gebruik te maken of ‘alleen van het onderwijs’. U kunt uw kind nu inschrijven voor het kinderdagverblijf, de basisschool en/of de buitenschoolse opvang. Kijk voor meer informatie op: www.kindcentrumvroondaal.nl/aanmelden