De wijk ontwikkelt zich in hoog tempo. Nieuwe bewoners maken Villapark Uithofslaan tot een prettige en aantrekkelijke leefomgeving.

Bij een villawijk als Uithofslaan, hoort een passende openbare ruimte. Aan de keuze van materialen, straatverlichting, openbaar groen en water besteden we veel aandacht. De openbare ruimte is nog volop in ontwikkeling. De reeds gerealiseerde delen in de wijk zijn een leidraad bij de nog te ontwikkelen gebieden.

Op 29 maart 2016 vond er een inloopbijeenkomst plaats over het Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte voor het nieuw aan te leggen deel van Villapark Uithofslaan. Dit ontwerp betreft het gebied dat wordt begrensd door de Poeldijkseweg, de Wennetjessloot, park De Uithof en de nieuwe watergang langs de Adriana van Roonlaan (achter de Uithofslaan). Tijdens deze drukbezochte avond zijn het Ontwerp van de openbare ruimte en de straten, de detailtekeningen van de dwarsprofielen van de straten en een beplantingsoverzicht van de nieuw te planten bomen gepresenteerd. Voor een indruk kunt u op desbetreffend ontwerp/tekening klikken. U vindt deze overigens ook onder het tabblad ‘Landelijk wonen’, subtab ‘Mooie Openbare Ruimte’.

Herinrichting Poeldijkseweg en aanleg nieuwe kruising
Een tekening van het Ontwerp voor de nieuwe aansluiting van de Adriana van Roonlaan op de Poeldijkseweg kunt u vinden door hier te klikken.