In het kader van het project “Westland en Provincie stiller op weg”, vernieuwt de Provincie de N464 tussen Den Haag en Poeldijk. Het eerste deel van de weg tussen Poeldijk en de Wennetjessloot is al gereed. De komende maanden wordt de vernieuwing van de Haasjesheulbrug over de Wennetjessloot voltooid. De oude brug was aan de het einde van zijn technische levensduur. Tevens wordt dit project aangegrepen om onder de brug een nieuwe fietstunnel aan te leggen. Met het aanpakken van deze ontbrekende schakel ontstaat een doorlopende recreatieve fietsroute tussen de kust en Kwintsheul/Midden Delfland, waar ook het Villapark Uithofslaan direct op aangetakt wordt.

In 2016 zal ook het laatste onderdeel van de vernieuwing van de N464 worden uitgevoerd. Dit betreft het gedeelte tussen de brug en de gemeentegrens met Den Haag en de aanleg van een nieuwe kruising naar Villapark Uithofslaan. Binnenkort zullen wij u nader informeren.

Hoewel de provincie er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen en vinden in december 2015 en januari 2016 meerdere wegafsluitingen plaats. Klik hier voor meer info.