Wat komt erbij kijken

1. Uw kavel
Maak uw keuze uit het diverse aanbod van vrije bouwkavels.

2. Erfpacht of eigen grond
Bij de aankoop van een kavel heeft u eenmalig de keuze de grond in eigendom te kopen of ervoor te kiezen deze in erfpacht af te nemen. Het maakt voor de bebouwingsmogelijkheden overigens niet uit of u kiest voor ‘eigendom’ of ‘erfpacht’. In alle situaties dient u te voldoen aan de voorwaarden van het bestemmingsplan en de welstandsparagraaf.

Bij erfpacht wordt u géén juridisch eigenaar van de grond maar krijgt u deze in gebruik. Voor het gebruik van de grond bent u een vergoeding verschuldigd: de erfpachtcanon. U kunt er ook voor kiezen deze vergoeding in één keer afkopen. De gemeente houdt zeggenschap over de grond en hanteert voorwaarden waaraan u zich dient te houden. De gronduitgifte in erfpacht geschiedt conform de Algemene bepalingen voor uitgifte in erfpacht (AB 1986 herz. 1993/2008) van de gemeente Den Haag.

3. Uw ontwerp
De ideeën die u heeft voor uw woning worden vertaald naar een programma van eisen. Samen met de voorwaarden die zijn gesteld in het bestemmingsplan en de kavelpaspoort vormen deze de basis voor een schetsontwerp. Niets ligt nog definitief vast maar u heeft een goed idee van de mogelijkheden en vertaling naar bouwkundige aspecten. Ook het geven van kostenindicaties is met dit schetsontwerp al goed mogelijk.

4. Grondreserveringsovereenkomst, omgevingsvergunning en hypotheek
Als u besluit een kavel te kopen of te pachten, dan sluit u samen met de gemeente Den Haag een grondreserveringsovereenkomst af. U dient uiterlijk binnen twaalf maanden na het tekenen van deze overeenkomst een omgevingsvergunning verkrijgen en uw financiën te regelen. De gemeente Den Haag levert de grond als deze bouwrijp is en als de gemeente Den Haag een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de bouw van de woning heeft afgegeven.

5. Uw huis bouwen
U kunt ervoor kiezen om samen met een architect uw woning te ontwerpen en daarna een aannemer te kiezen. Er zijn ook zogenaamde catalogusbouwers. Deze hebben een reeks van uitgewerkte ontwerpen, inclusief mogelijke extra opties, planning en prijs. Vaak zijn deze woningen al ergens anders gebouwd zodat u vooraf kunt zien wat u krijgt. Vraag altijd meerdere offertes aan en laat u goed informeren. De meeste aannemers zijn aangesloten bij Woningborg. Dit geeft u meer zekerheid bij eventuele conflicten.