Mooie openbare ruimte en bereikbaarheid

Bij een villawijk als Uithofslaan hoort een bijpassende openbare ruimte. Aan de keuze van materialen, straatverlichting, openbaar groen en water besteden we dan ook veel aandacht.

De hoge kwaliteit van de al gerealiseerde openbare ruimte is de leidraad bij het nog te realiseren deel.

Op 29 maart 2016 is het Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte voor het nieuw aan te leggen deel van Villapark Uithofslaan gepresenteerd. Het ontwerp voor de openbare ruimte bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor meer informatie kunt u op desbetreffend ontwerp/tekening klikken.

In 2014 is een verlichte wandel en fietsroute aangelegd, die de Lozerlaan en tram 9 verbindt met Villapark Uithofslaan.

De aanleg van de nieuwe aansluiting van de Adriana van Roonlaan op de N464 (Poeldijkseweg) en onderhoud van deze weg is voltooid. Door de aanleg van deze ruime, met verkeerslichten geregelde kruising, is de bereikbaarheid van het villapark en de verkeersveiligheid sterk verbeterd.

In december 2017 heeft de gemeente alle bewoners en kopers van nieuwe woningen in Villapark Uithofslaan uitgenodigd om een keuze te maken uit twee ontwerpen voor de aanleg van een nieuwe speelplek aan de Abdis Eustachiastraat. Bewoners konden hierbij kiezen uit de ontwerpen: ‘Berg en Dal’ en ‘Akkers’. In totaal hebben 59 bewoners gestemd. Het ontwerp ‘Berg en Dal’ kreeg met 40 stemmen duidelijk de voorkeur. De speelplek is inmiddels sinds september 2018 in gebruik.