Mooie openbare ruimte en bereikbaarheid

Bij een villawijk als Uithofslaan hoort een bijpassende openbare ruimte. Aan de keuze van materialen, straatverlichting, openbaar groen en water besteden we dan ook veel aandacht.

De hoge kwaliteit van de al gerealiseerde openbare ruimte is de leidraad bij het nog te voltooien gedeelte van de wijk.

Op 29 maart 2016 is het Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte voor het nieuw aan te leggen deel van Villapark Uithofslaan gepresenteerd. Het ontwerp voor de openbare ruimte bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor meer informatie kunt u op desbetreffend ontwerp/tekening klikken.

Nu de bouw van de meeste woningen is voltooid, wordt de openbare ruimte verder ingericht. Hier vindt u een overzicht van de werkzaamheden, die de komende tijd in de wijk Villapark Uithofslaan uitgevoerd zullen worden.