Werkzaamheden inrichting openbare ruimte

Om de ontwikkelingen van Villapark Uithofslaan goed in kaart te brengen, is er een Werkzaamheden kaart gemaakt. Hierop zijn de werkzaamheden om de openbare ruimte definitief in te richten (zoals aanleg openbaar groen, definitieve bestrating, bruggen, straatverlichting en spelen) gevisualiseerd. Klik op het gekleurde bolletje om de informatie te lezen over de werkzaamheden, die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.

Op een aantal plekken in de wijk moet worden gewacht met de aanleg van de definitieve inrichting totdat de bouwwerkzaamheden daar zijn afgerond. Kortstondige opbrekingen in opdracht van andere opdrachtgevers dan de gemeente, zijn niet op deze kaart opgenomen.

Vragen?
Heeft u vragen/opmerkingen over de werkzaamheden die in uitvoering zijn? Hiervoor kunt u direct contact opnemen met de contactpersoon bij de aannemer; klik hiervoor naar de informatie op de kaart. Of neemt u contact op met de omgevingsmanager van Villapark Uithofslaan, de heer R. Ram, te bereiken via het e-mail adres: info@bouwenadviesbureauram.nl of telefoonnummer: 06-38 30 13 48.
Uiteraard kunt u uw vragen over de werkzaamheden of algemene vragen over de inrichting van Villapark Uithofslaan ook stellen aan Gemeente Den Haag, e-mail: uithofslaan@denhaag.nl

Overige werkzaamheden
Op dit moment vinden langs de Uithofslaan, Adriana van Roonlaan en de Abdis Johannastraat nog werkzaamheden plaats voor de bouw van nieuwe woningen in opdracht van de particuliere grondeigenaren. Om de woningen aan te sluiten op de diverse nutsvoorzieningen zullen incidenteel ook kortstondige werkzaamheden en opbrekingen in de openbare ruimte plaatsvinden. Deze werkzaamheden worden niet op de kaart vermeld, omdat ze veelal pas kort van te voren worden ingepland en in een beperkt gebied plaatsvinden.