Bewoners kiezen!
De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat bewoners meedenken over hun directe leefomgeving. Aan de bewoners van de Abdis Immastraat is gevraagd naar hun wensen voor de inrichting van deze speelplek. Uit de reacties bleek een voorkeur voor een speelplek die geschikt is voor verschillende leeftijden, dus zowel voor kleuters tot 6 jaar als voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Twee ontwerpen
De wensen en suggesties van deze bewoners zijn verwerkt in twee ontwerpen. Door het Ingenieursbureau van de gemeente zijn deze twee ontwerpen gemaakt met de namen: ‘Schip ahoy!’ en ‘Klim, klauter, glij’.

Per huisadres mag één stem worden uitgebracht, waarbij een keuze kan worden gemaakt tussen het ontwerp ‘Schip Ahoy!’ of het ontwerp ‘Klim, klauter, glij’. Bewoners kunnen tot uiterlijk 28 september 2020 een e-mail met hun keuze sturen naar: speelplek.uithofslaan@denhaag.nl. Alleen reacties met de vermelding van naam en huisadres zijn geldig. Kopers van woningen die in aanbouw zijn, dienen het nummer van de bouwkavel te vermelden.

Voor de inrichting gelden wel enkele voorwaarden:
• De speelplek ligt naast een woning en mag niet leiden tot veel geluid(overlast); de aanleg van een speelplek voor balsporten (zoals een trapveld of basketbalkooi) is daarom uitgesloten;
• ook is het niet mogelijk een speeltoestel te plaatsen waarvoor stromend leidingwater en/of een aansluiting op elektriciteit nodig is.

Lees hier de brief aan de bewoners van Villapark Uithofslaan.

Bewonersbrief

Ontwerpen speelplek